Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond bildades den 28 november 1959.

 

Clas Groschinsky (1885-1966), var född i Oskarshamn men flyttade efter avslutad skolgång 1902 till Stockholm, då han inträdde i faderns företag.

 

1906 startade han företaget Stockholms Bokförings- och distributionsbyrå, vilken han innehade till 1916. Därefter ägde han AB Abia, ett företag inom juvelerarbranschen, fram till 1929.

 

På 30-talet grundade han Byggnadsfirman Clas Groschinsky.

 

Clas Groschinsky var en mycket mångfasetterad man med lantbruk som specialintresse.

 

Grundkapitalet i Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond var en kontant donation samt senare ett antal fastigheter i Stockholm. Fastigheterna är numera avyttrade.

 

Avkastningen på Stiftelsens tillgångar skall delas ut som forskningsanslag och bidrag.

 

År 2014 kommer Medicinsk forskning, Beteendevetenskaplig- och Social forskning samt utvecklingsarbete inom dessa områden att tilldelas anslag.

 

Adress: Box 55697,  S-102 15 STOCKHOLM

Tel: 08 – 32 40 52

e-mail: clas@groschinsky.orgMedicinsk forskning --- Beteendevetenskaplig och social forskning

Beskrivning: Beskrivning: Du kan
 ladda ner Acrobat Reader härFör att kunna läsa blanketterna behöver du Acrobat Reader, klicka på knappen för att ladda ner